Urmează să fie îmbunătățit procesul de acordare, prelungire, suspendare și retragere a autorizaţiilor pentru verificatorii și experții tehnci din sectorul gazenlor naturale. Aceasta conform unui nou proiect de Ordin ANRE, lansat în consultare publică.

Astfel, calitatea de verificator de proiecte/expert tehnic, conferită prin atestat, se acordă persoanelor fizice în vederea desfăşurării activităţii de verificare a proiectelor tehnice/expertizare a următoarelor obiective:

* conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale;

* sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise şi magistrale directe ce funcţionează în regim de înaltă presiune;

* sisteme de distribuţie a…

Citește aici tot articolul

Articol publicat pe: www.arenaconstruct.ro
Autor: ARENA Constructiilor