Intabularea

Reprezintă înscrierea în cartea funciară prin care se constituie, se grevează, se restrânge ori se stinge un drept realPrin intabularea unei proprietăți, puteți afla dacă documentele acesteia sunt în regulă sau dacă există probleme cu aceasta.

Intabularea înseamnă înscrierea în Carte Funciară a dreptului de proprietate al cumpărătorului sau anumitor sarcini de care este grevat. Lipsa intabulării înseamnă că imobilul respectiv nu deține întreaga documentație de proprietate, ceea ce conduce la imposibilitatea intrainarii.

Documentația cadastrală este realizată de un expert autorizat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Actele necesare pentru intabulare:

  • actul de proprietate al apartamentului (copie…

Citește aici tot articolul

Articol publicat pe: blog.imobile-iasi.ro
Autor: mariusblog