Noi coduri de servicii vor fi introduse în cuprinsul anexei la Ordinul de aprobare a tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate.

Tarifarea urmează să se efectueze păstrându-se aceleași reguli existente în prezent la recepția cadastrală și înființare carte funciară, înregistrarea în planul cadastral, respectiv la înscrierea/extinderea/radierea unei construcții.

La întâlnirea de lucru dintre reprezentanți ai ANCPI și ai OCPI Mureș, Harghita, Alba, Cluj, Bistrița – Năsăud, Covasna, s-au conturat practici de lucru diferite în ceea ce privește înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor pentru care au fost deschise cărți funciare….

Citește aici tot articolul

Articol publicat pe: www.arenaconstruct.ro
Autor: ARENA Constructiilor