Au fost modificate normele metodologice de aplicare a legii privind amenajarea teritoriului și urbanismului, odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial (document atașat).

Astfel, conformitatea documentațiilor depuse de către beneficiar spre aprobare prin hotărâre de consiliul județean/local/Consiliul General al Municipiului București va fi verificată în ceea ce privește:

* elaborarea și semnarea documentației de către specialiști atestați conform Legii;

* achitarea taxelor și tarifelor prevăzute de lege;

* conținutul documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism în raport cu legislația în vigoare, respectiv existența tuturor pieselor scrise și desenate, semnate și ștampilate de către specialiști atestați potrivit legii în ceea ce…

Citește aici tot articolul

Articol publicat pe: www.arenaconstruct.ro
Autor: ARENA Constructiilor