A fost revizuit ghidul solicitantului pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere. Finanțarea nerambursabilă este valabilă pentru realizarea și pregătirea proiectelor din sectorul de transport rutier. Apelul de proiecte este valabil până la data de 31 decembrie 2022.

Valoarea proiectelor

Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM.

Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depășesc acest prag sunt proiecte non-majore.

Rata de cofinanțare a proiectelor de construcţie/modernizare/reabilitare a rețelei rutiere este 85% din Fondul de Coeziune/FEDR și 15% de la bugetul de…

Citește aici tot articolul

Articol publicat pe: www.arenaconstruct.ro
Autor: ARENA Constructiilor