A intrat în vigoare noua versiune a regulamentului pentru racordare la sistemul de transport al gazelor naturale, o dată cu publicarea sa în Monitorul Oficial.

Cererile de racordare depuse la OTS înainte de intrarea în vigoare a regulamentului și pentru care nu a fost emis acord tehnic de racordare la Sistemul național de transport al gazelor naturale se soluționează în conformitate cu noile prevederi.

Acordurile tehnice de racordare la Sistemul național de transport al gazelor naturale, emise înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, își păstrează valabilitatea, fără a putea fi prelungite.

Tarifele de racordare încasate în baza cererilor de racordare formulate ulterior datei de 30 iulie 2020 se returnează solicitanților în termen de maximum 30 de zile…

Citește aici tot articolul

Articol publicat pe: www.arenaconstruct.ro
Autor: ARENA Constructiilor