De curand a fost modificata Legea privind calitatea in construcții. Consultanții și supervizorii sunt incluși in mod expres in categoria factorilor implicați in ceea ce privește asigurarea calitații in construcții, alaturi de, spre exemplu: diriginți de șantier, proiectanți, executanți, …
Citește aici tot articolul

Articol publicat pe: www.comunicatedepresa.ro
Autor: