Începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi ori de modificare și/sau schimbare a destinației celor existente se va face numai după obținerea avizului de securitate la incendiu.

Aceasta conform unui proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului.

Sunt reglementate cazurile în care se solicită și se emit avize de securitate la incendiu. Astfel, avizul de securitate la incendiu se emite în vederea aprobării indicatorilor tehnico – economici, în etapa studiu de fezabilitate sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

Pentru celelalte obiective de investiții, respectivul act se emite în vederea obținerii autorizației de construire.

Punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi, și a celor existente la care s-au…

Citește aici tot articolul

Articol publicat pe: www.arenaconstruct.ro
Autor: ARENA Constructiilor