Societatea cooperativă meșteșugărească MULTI SERVICE SCM CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str. Calea Unirii, nr.1, bloc M1, județ Dolj, număr de înregistrare în Registrul Comerțului C16/30/09.11.2005, CUI RO2324682, conturi bancare RO80RNCB0134041654440001 deschis la Banca Comercială Română, RO73BRDE170SV64664811700, deschis la BRD CRAIOVA,  adresa de email: scm_craiova@yahoo.com.

ORGANIZEAZĂ licitație publică, deschisă cu strigare la data de 22 octombrie 2020 orele 13:00 la sediul SCM MULTI SERVICE SCM CRAIOVA, privind vânzarea spațiului comercial, proprietatea SCM MULTI SERVICE SCM CRAIOVA situat în CRAIOVA, stradă Caracal, Complex Meșteșugăresc,nr.79 (fost Cartier Valea Roșie), în suprafață utilă totală de 185.74 mp, cu număr cadastral 7437/0/10…

Citește aici tot articolul

Articol publicat pe: www.gds.ro
Autor: Publicitate