Urmează să fie stabilite condițiile financiare pentru preluarea în proprietate a obiectivelor din sectorul gazelor naturale. Investițiile avute în vedere sunt:

–  lucrările de deviere a rețelei de gaze naturale în vederea realizării unei construcții,

–  lucrările de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei necesare racordării la sistemul de transport sau la sistemul de distribuție al/a gazelor naturale,

– lucrările de înlocuire a bunurilor utilizate de operator pentru prestarea serviciului de transport sau de distribuție.

Conform unui proiect de ordin al ANRE, activele care rezultă în urma realizării conductelor de gaze naturale sunt preluate în proprietate de către operatorul de transport și de sistem sau de către operatorul de…

Citește aici tot articolul

Articol publicat pe: www.arenaconstruct.ro
Autor: ARENA Constructiilor